Wednesday, February 10, 2010

Onsdagsløgnen: Tilbakeblikk...

Neste uke en gang er det vel ett år siden jeg tegnet første Onsdagsløgnen. Har ikke vært 52 forskjellige i mellom, men ikke dårlig, 'lell.

1 comment:

Mad Mullah Hastur said...

Meir! Meir! Meir! Keep'em coming, boy!