Wednesday, November 18, 2009

Onsdagsløgnen: Mas...

1 comment:

J.Felizia said...

Om man bytter ut de konkrete eksemplene,ble dette plutselig skremmende universellt. Eventuelt er det bare mitt perspektiv, men da er jeg usikker på hva det eventuelt betyr.